Mist U foto's?

 

Dat kan kloppen per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Hierdoor worden alleen nog foto's geplaatst waarvoor toestemming is gegeven.

U kunt toestemming geven door het " toestemmingsformulier " in te vullen.

 

 

 

 

AVG Verklaring

Hoe ik omga met uw gegevens

In het kader van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) moet er worden voldaan aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en -bescherming en moet er worden aangeven hoe met persoonlijke informatie wordt omgegaan. Dit kunt u lezen in MIJN PRIVACY VERKLARING

2 oktober 2018

Identiteit

Mijn identiteit is Piet van Es (pietures.nl). Ik ben een amateur fotograaf

Zorgvuldige omgang met uw gegevens

Ik ga zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Mijn pc is beveiligd met een firewall en de virusscanners zijn up-to-date.

Gegevens die door mij bewaard worden

Het volgende wordt door mij bewaard. Email adres, website contact formulier, en digitale communicatie (Whatsapp, Messenger, email) voor zover voor mij nodig ter uitvoering van mijn fotografie en om te kunnen voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen..

Gevoelige informatie

Gevoelige informatie heb ik voor mijn fotografie niet nodig en wordt door mij dus ook niet opgeslagen.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in mijn opdracht werk ik alleen indien zij zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Opslag, bescherming en duur

Uw gegevens worden opgeslagen in mijn email programma. Mijn website bij robohost slaat alle gegevens op die u achterlaat op het contactformulier. Om bekendheid aan mijn werk te geven maak ik gebruik van Facebook. Zie hiervoor alle Verwerkersovereenkomsten onderaan deze pagina.

Uw gegevens worden door mij opgeslagen zolang als nodig is om aan mijn wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Aansprakelijkheid

Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens wanneer dat plaatsvindt zonder mijn toestemming.

Toestemming

Iedereen die mijn contactformulier gebruikt, of mij op andere wijze een contacteert geeft, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens op mag slaan op de manier zoals hierboven aangegeven en voor de doelstellingen zoals hierboven aangegeven.

Portretrecht

Met grote regelmaat maak ik foto’s van mensen bij evenementen. De deelnemers staan dan zeer herkenbaar op de foto. Aangezien deze foto’s in mijn systeem niet te koppelen zijn aan andere persoonsgegevens is hier geen sprake van het verzamelen van gevoelige persoonsgegevens. Mijn evenementenfoto’s worden altijd gemaakt in opdracht de deelnemers (of ouders /verzorgers) of door de organisatie van het evenement, waarbij ik altijd benadruk dat zij duidelijk aan de deelnemers moeten laten weten dat er beelden gemaakt worden die gepubliceerd kunnen worden, zowel bij het evenement zelf als in redactionele artikelen in tijdschrift en krant en op sociale media. Bij individuele bezwaren worden de foto’s natuurlijk direct door mij verwijderd.

De door mij gemaakte foto’s bewaar ik zolang ik genoeg opslagruimte heb, aangezien ik weet dat er van een fotograaf verwacht wordt dat deze de gemaakte foto’s altijd weer tevoorschijn kan toveren in geval van calamiteiten bij de afnemer.

Ik realiseer mij dat de hele evenementenfotografie een groot grijs gebied is binnen deze nieuwe wet. Ik volg de ontwikkelingen op de voet en hoop mijn werk nog lang te kunnen blijven doen!

Inzage

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen.

Klachten

Mocht u problemen hebben met de gegevens die ik van u heb opgeslagen, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomsten – Privacy verklaringen.

Mijn website wordt gehost door Vimmex.

De foto’s op de website worden gelinked vanuit Google foto’s

Mijn foto’s bewerk ik met programma’s van Adobe (offline).

Bij mijn marketing maak ik gebruik van Facebook,

Voor mijn communicatie maak ik gebruik van WhatsappFacebook Messenger  en E-mail.

g